Jeg vil sette pris på å få tilbakemeldinger med kommentarer til det du har sett, både ris og ros.
Spesielt viktig er det at feil og mangler blir rettet opp, for når slektsopplysninger er lagt ut på internett, må man regne med at de kan bli kopiert av andre (på samme måte som jeg har benyttet meg av opplysninger jeg har funnet i andres slektstrær). Kommentarer, korrigeringer eller tilføyelser kan sendes til: sig.jak@online.no

<Tilbake