Egentlig er det bare å klikke på de forskjellige valgene, du klarer ikke å ødelegge noe.
I anerapportene kan du bevege deg opp eller ned i generasjonene ved å klikke på de foreldre eller barn som er uthevet med blå skrift. Anerapportene tar for seg de fem ‘hovedpersonenes’ foreldre og deres foreldre igjen.
I den store oversikten over hele slekta med inngiftede slekter kan du også klikke på søsken til den person du har i skjermbildet, og deretter på disses ektefeller eller barn. Dermed kan du få tilgang til mange personer som ikke er i den oppadstigende slektslinjen.

NAVN

Navneregistrene kan også være nyttige. Vær imidlertid oppmerksom på at jeg har ‘standardisert’ skrivemåten. Dette gjelder særlig for personer født før 1900. For mange av disse finner man så mange forskjellige skrivemåter av navnet i kirkebøker og folketellinger m.v., at det har vært nødvendig å velge ensartede skrivemåter , særlig for å forenkle søkemuligheten i eget dataprogram og således unngå dobbelt-registreringer.
En persons navn – i hovedsak mennenes navn – består som regel av fornavn og farsnavn med tilføyd stedsnavn når det er kjent hvilke steder vedkommende bodde i lengre perioder av sitt liv. En person kan således være oppført med forskjellig stedsnavn-tilføyelser når han har bodd på forskjellige steder.
Også etternavnet basert på farens fornavn kan i noen tilfeller være forvirrende, særlig når faren har hatt dobbelt fornavn. Hvis farens navn f.eks. har vært Ole Johan, kan man finne sønnens navn skrevet både som Olsen og Johansen – og i enkelte tilfeller Ole-Johansen!

BEGRENSNINGER

Vær oppmerksom på at mange av tekstene er lite bearbeidet både språklig og redaksjonelt. Noen er rett og slett å betrakte som huskelapper for videre arbeid. I enkelte tilfeller har jeg kopiert fra andre kilder uten foreløpig a ha hatt tid til mer kritisk bearbeidelse.
Jeg håper likevel du vil finne noe av interesse.
Med hilsen
Sigmund Jakobsen
sig.jak@online.no

<Tilbake