Slekta vår med inngiftede slekter i stor bredde

Navneliste

[Ingen etternavn], <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, [Ingen etternavn-Ingen etternavn], Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn


Navn

Født

Død

, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1635
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1724
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1664, Svinali nedre, Skjold, Tysvær-4
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1645, Berakvam, Jelsa, Suldal
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1678, Eide, Tørvikbygd, Jondal, Hordaland
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1622, Etne prestegård (Enge), Hordaland
, Navn-ukjent døde før 1690
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1661
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1731, Sigmundstad, Fister, Hjelmeland
, Navn-ukjent døde etter 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1723
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1634
, Navn-Ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1700, Drarvik, Sand, Suldal
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent dp. 1703, Tengesdal, Sand, Suldal/Jelsa
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1740, Fatnes østre, Sand, Suldal
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent født ca 1658 døde 1730, Alsvik, Strand
, Navn-ukjent døde før 1645, Tau, Strand
, Navn-ukjent døde etter 1644
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1627, Holta, Strand
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1680, Vaula, Strand
, Navn-ukjent født ca 1709 døde 1741, Fjelde nedre, Strand
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1721, Fjelde øvre, Strand
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1673
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1669
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1673
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1764
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1609
, Navn-ukjent døde 1674, Gard, Talgje (Sør-Talgje), Finnøy
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1674, Kingestad, Finnøy
, Navn-ukjent døde før 1681, Ladstein ytre, Finnøy
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1681, Nordbø, Finnøy
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1652, Hauskje, Finnøy
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758, Hetland, Tysvær-1
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1671, Løland, Ombo, Finnøy (Sjernarøy)
, Navn-ukjent døde før 1628
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1777, Eik, Kyrkjøy, Finnøy (Sjernarøy)
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1842
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1703, Nedstrand strandsted, Tysvær-7
, Navn-ukjent døde før ca 1634
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1751
, Navn-ukjent døde før 1627
, Navn-ukjent døde etter 1649
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1637
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1701
, Navn-ukjent døde før 1791
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1686, Sørbø, Rennesøy
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1689, Eik, Kyrkjøy, Finnøy (Sjernarøy)
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1881
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1724, Imsland, Vindafjord
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent dp. før 1684
, Navn-ukjent døde 1725, Leiranger, Nedstrand, Tysvær-6
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1667
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1652, Frøvik, Skjold, Vindafjord
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758, Kråkedal, Imsland, Vindafjord
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1701, Heggheim, Skudenes
, Navn-ukjent døde etter 1666
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1712
, Navn-ukjent døde 1716, Fiskå, Avaldsnes
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1710, Bratthammar, Tysvær (Avaldsnes)
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent født ca 1629 døde 1713, Skeiseid, Tysvær (Avaldsnes)
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1716, Våge, Avaldsnes
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1701
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1900
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1825
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1824
, Navn-ukjent døde etter 1661
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent født ca 1766, Liknes nedre, Åkra
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1741
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde mellom 1649 og 1660, Hillesland, Skudenes
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde etter 1637
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 1735, Jårvik indre, Jelsa, Suldal
, Navn-ukjent døde før 1676
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1838
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde ca 1715, Nedstrand
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1793
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1865
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1917
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1758
, Navn-ukjent døde etter 1674
, Navn-ukjent døde før 1711, Vik, Skudenes
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1839
, Navn-ukjent døde antatt ca 1750
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1801
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent født ca 1641 døde 1725, Avaldsnes
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1734
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1865, Bergen
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde 2 mai 1852, Hanøsand, Sverige
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før 1873
, Navn-ukjent
, Navn-ukjent døde før ca 1765
, Navn-ukjent døde før 1848
, Navn-ukjent


[Ingen etternavn], <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, [Ingen etternavn-Ingen etternavn], Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn, Ingen etternavn-Ingen etternavn

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia