pil pil pil pil
Kristoffer Klausen Birkeland
(ca 1575-ca 1620)
Mette Børgesdatter
(ca 1575-ca 1630)
Fartegn Olavsen Valen
(ca 1570-ca 1630)
Sissel Jakobsdatter
(ca 1575-ca 1665)
Børge Kristoffersen Aubø
(ca 1600-1668)
Birgitte Fartegnsdatter Valen
(ca 1610-ca 1689)
lensmann Valentin Børgesen Talgøe
(ca 1650-1717/1718)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Maren Mikkelsdatter Alantz

lensmann Valentin Børgesen Talgøe

  • Født: ca 1650, Aubø, Finnøy (Sjernarøy)
  • Ekteskap: Maren Mikkelsdatter Alantz ca 1674
  • Død: 1717-1718 i en alder av omkring 67 år
  • Begravet: Sjernarøy kirke

punktmerke   Et annet navn for Valentin var Faltin Børgesen.

bilde

punktmerke  

I tiden på Tjul drev han gjestgiveri der. Han var lensmann i Sjernarøy skipreide 1697-1716. Som faren, drev også Valentin med tømmerhandel, og han var blant storbøndene i Ryfylke på denne tiden. Navnet hans er egentlig Faltin - Ryfylkeform av Farten/Fartein/Fartegn, men ble i enkelte familier og av enkelte prester skrevet Valentin.
Valentin og Maren hadde 9 kjente barn, men sannsynligvis hadde de også 2 jenter til, som døde små.Tre av sønnene flyttet til Stavanger og tok borgerskap som skippere og kjøpmenn.En av dem, Peder, var i sin tid byens rikeste mann.

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han hadde hele gården på Tjul, Finnøy (Sjernarøy) fra 1674 til 1696. Han kjøpte gården av sin svigerfar og bodde der da de fem sønnene ble født, iflg Sjømilitært manntall 1707.
Han fikk i 1686, mens han bodde på Tjul, amtmannens bevilling for å kunne drive som gjestgiver på Talgje.
Fra ca 1689 til 1696 brukte han trolig både Tjul og Talgje, for det er ikke kjent at han bygslet bort Tjul før i 1696.

• Han hadde hele gården på Talgje, Nord-Talgje, Finnøy (Sjernarøy) fra ca 1689. Han hadde da drevet gården der en tid sammen med broren Kristoffer. Da Kristoffer overtok Aubø etter at deres mor var død i 1689, brukte Valentin hele gården på Talgje. Han hadde får kongelig bevilling til å drive gjestgiveri der.

• Han finnes i folketellingen i 1701 i Talgje. Han er enebruker på Talgøe lensmandsgaard og er ført i manntallet som 50 år gammel. Han har fem sønner, hvorav de tre eldste seiler med "Stafwanger Schibbe".

• Han finnes i Sjømilitært manntall den 15 feb 1707 på Talgje, Nord-Talgje, Finnøy (Sjernarøy). "Lensmanden Valentin Børgesen eyer og bruger Gaarden self". Gården Talgøen kalles "Lensmands Frigaard".
Han sies å være 57 år, født på Ubøe. Han er oppført med fem sønner, alle født på Tiul.
Han er samtidig ført som bruker av hele gården Ubøe, som broren Kristoffer brukte i 1701.

• Han bodde muligens mot slutten av sitt liv på Aubø, Finnøy (Sjernarøy). Han eide Aubø fra 1696, da han overtok farsgården etter sin bror Kristoffer, men det er høyst usikkert om han noen gang bodde her selv. I manntallet 1707 brukte han både Aubø og Talgje, men bodde fortsatt på Talgje og er også kalt Talgøe ved flere andre anledninger. Enken etter ham drev Talgje i ca 8 år før hun solgte gården i 1725.


bilde

Valentin giftet seg med Maren Mikkelsdatter Alantz, datter av sorenskriver Mikkel Nilsen Alantz og Kirsten Tårnsdatter Schive, ca 1674. (Maren Mikkelsdatter Alantz ble født ca 1654 på Venja, Bjergøy, Finnøy (Sjernarøy), døde den 20 apr 1733 på Talgje, Nord-Talgje, Finnøy (Sjernarøy) og ble begravet den 2 mai 1733 i Sjernarøy kirke.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia