fogd Kristen Andersen Hesby
(ca 1604-1691)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Margreta Samuelsdatter Lind

fogd Kristen Andersen Hesby

  • Født: ca 1604
  • Ekteskap: Margreta Samuelsdatter Lind
  • Død: 1691, Hesby, Finnøy i en alder av omkring 87 år
bilde

punktmerke  Hendelser

• Han er nevnt i 1624 da han ble utnevnt til skriver for sorenskriver Mikkel Lauritsen i Ryfylke.

• Han er nevnt fra 1633 til 1635 som fogd over Jæren.

• Han er nevnt fra 1635 til 1642 som fogd over Ryfylke. Han bodde på fogdegården Hesby mens han var fogd over Ryfylke, men også etter at han gikk av som fogd.
Etter at han gikk av som fogd, fikk han et mindre embete for domkapitelet i Stavanger og ble kalt kapitelsfogd.

• Han hadde halve gården på Hesby, Finnøy 1642 - etter 1680. Etter at han gikk av som fogd, bygslet han halve gården på vanlige vilkår og betalte 40 riksdaler i førstebygsel. Han bodde på Hesby da gården brant ned i 1651. Under skadeoppgjøret ti år senere ble det opplyst at han hadde bygd husene opp igjen på egen kostnad. Dette var nok medvirkende til at han i 1664 fikk "benådningsbrev" på å få leie en del av gården på livstid for seg seg selv, kone og barn.
I manntallet i 1664 står Kristen og den daværende fogden Peder Godskesen oppført som oppsittere på hver sin del av Hesby.
I 1670-årene ble Hesby avviklet som fogdegård og oppdelt i bruk som ble bygslet ut til brukerne. De to døtrene til Kristen, Margreta og Elen, ble gift med to av disse gårdbrukerne.
Med bakgrunn i benådningsbrevet fra 1664 mente Kristen Andersen at han skulle være fritatt fra å betale skatt, men dette kravet ble avvist. I fogdens regnskap for 1680 står følgende: "Denne fattige mand formoder allerunderdanigst at maatte nyde den leiede gaardepart fri for skatt, saasom forhen, udi henseende at han i forrige tider haffr. verit Kongl. Maj.s foget, och siden er gaarden ved ulyckelige ilds vaade om natten gandsche afbrent, deroffuer han nu paa hans høye alderdom er geraaden udi stoer armod". Men konklusjonen ble at "den ingen tjeniste gjør, bør ei at lønnes eller hafue frihed", og at skatten måtte betales.

• Han er nevnt i 1643 da han ble utnevnt til stiftsskriver for deler av Stavanger len.

• Han finnes i folketellingen i 1664 på Hesby, Finnøy. Han er den ene av to brukere på "Hæsbye fougedgaard" og er ført i manntallet som 60 år gammel.

• Han er nevnt den 21 mai 1667 som "kapitelsfoged residerende på Hesby". Han stevner Daniel Madsen, som tjener hos sin bror, fogden Søfren Madsen på Hesby, for å ha bedrevet utukt med hans datter Elisebeth Christensdtr, lovet henne ekteskap og "avlet barn" med henne.


bilde

Kristen giftet seg med Margreta Samuelsdatter Lind, datter av prest Samuel Lauritsen Lind, Finnøy og Elen Monsdatter.


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia