pil
Sevat Olsen Skiftun
(ca 1575-ca 1662)
Margrete Hansdatter
(ca 1575-)
Ola Sevatsen Skiftun
(ca 1602-etter 1666)
Gunhild Olsdatter
(ca 1605-ca 1686)
Ola Olsen Skiftun
(1625/1633-etter 1712)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Navn-ukjent

Ola Olsen Skiftun

  • Født: 1625-1633, Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland
  • Ekteskap: Navn-ukjent
  • Død: etter 1712, Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland
bilde

punktmerke  

I 1709 lånte han 40 riksdaler av svigerinnen sin, Kari Pålsdatter, til sin "høye Alderdoms Nødtørftige Underholdning og Andre Udgifter". Han pantsatte bruket sitt som sikkerhet for lånet. Tre år senere ble dette "formedelst hans och hans Kones Suaghed" omgjort slik at Kari Pålsdatter fikk bruket til evig odel mot at hun gav Olas datter Magla, som hadde odelsretten, hennes livsopphold på Skiftun.

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han hadde bruk nr 2 på Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland fra 1666 til 1711. Det var datteren Maglas mann som overtok bruket etter ham.

• Han finnes i folketellingen i 1666 på Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland. I prestemanntallet 1666 er han ført som Olle Olsen 34 år.
Han er ikke nevnt på Skiftun i fogdens manntall 1664.

• Han finnes i folketellingen i 1701 på Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland. Han har det ene av tre bruk på gården Schifftun og er ført i manntallet som 75 år gammel. Han har sønnen Olle, 26 år, som er stående soldat.
Han yngre bror med samme navn hadde et av de andre brukene på gården.

• Han finnes i Sjømilitært manntall den 20 des 1706 på Skiftun, Jøsneset, Hjelmeland. Han driver et av de mindre brukene på Schiftun og er ført som 81 år gammel, født på gården. Han har sønnen Olle, 32 år, også født på Schiftun.


bilde

Ola giftet seg med Navn-ukjent.


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia