Torbjørn Larsen Svineli
(ca 1629-ca 1671)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Navn-ukjent

2. Inger Gunnarsdatter

Torbjørn Larsen Svineli

  • Født: ca 1629
  • Ekteskap (1): Navn-ukjent
  • Ekteskap (2): Inger Gunnarsdatter ca 1665
  • Død: ca 1671, Svinali nedre, Skjold, Tysvær-4 i en alder av omkring 42 år
bilde

punktmerke  

Torbjørn fikk hånd om Nedre Svinali da han giftet seg med enken på gården. Hennes slekt hadde lenge hatt eierparter i Nedre Svinali. Hennes morfar, Torbjørn Underhaugen, eide en stor part av gården i 1617.
Det finnes ingen opplysninger om hvor Torbjørn Larsen kom fra. Torbjørns svoger, soldaten Rasmus (kona Ingers bror), gikk til retten for å få underkjent Ingers bostedsrett på Nedre Svinali. Torbjørn viste til at "rydningen i Svineli" var gjort av hennes "forfolk", men det hindret ikke at dommen gikk i favør av Rasmus. De to kom likevel fram til en ordning ved at Torbjørn fikk kjøpe førsteretten til å bo her.
Torbjørn satt ikke på gården som eier; det var flere forskjellige eiere til ulige parter av gården. Det skulle bli Torbjørns sønn Lars som samlet de ulike gårdpartene og ble selveier.

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han hadde hele gården på Svinali nedre, Skjold, Tysvær-4 1663 - ca 1671. Torbjørn bygslet gården 24. mai 1663 av Erik Frøvik, som eide halvparten av gården. Erik Frøvik ble senere samme året stevnet av Gunnar Romsaland for å ha bygslet bort gården uten hans samtykke. Gunnar eide nemlig den andre halvparten av gården.
I 1668 omtales gården som tungdrevet, men med tilstekkelig brensel.
Torbjørn sådde 1,5 tønner korn, hadde hest og 12 kyr.

• Han finnes i folketellingen i 1664 på Svinali nedre, Skjold, Tysvær-4. Thorbiørn Laursen er enebruker på gården og er ført i manntallet som 35 år gammel.


bilde

Torbjørn giftet seg med Navn-ukjent. (Navn-ukjent døde ca 1664 på Svinali nedre, Skjold, Tysvær-4.)


bilde

Torbjørn giftet seg deretter med Inger Gunnarsdatter, datter av Gunnar Rasmussen Romsaland og Ragnhild Torbjørnsdatter, ca 1665. (Inger Gunnarsdatter ble født ca 1635 på Romsaland, Skjold, Tysvær-4 og døde ca 1683 på Svinali øvre, Skjold, Tysvær-4.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia