Jens Olsen Kjølvik
(-1630/1633)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Liva Olsdatter Koll
2. Nn Bårdsdatter

Jens Olsen Kjølvik

  • Ekteskap (1): Liva Olsdatter Koll
  • Ekteskap (2): Nn Bårdsdatter
  • Død: 1630-1633, Kjølvik, Jelsa, Suldal
bilde

punktmerke  

Ting kunne tyda på at Jens Olson var dansk. Han er some tider kalla Jens Jyde (av Jutland - Jylland). Han kom til Kjølvik før 1591, og var mellom dei lagrettemennene som skulle ta ut utsendingar til kongehyllinga i Oslo.
Somt kunne tyda på at Jens Olson Kjølvik var gift med enka etter Åge Olson på Nessa, Liva Koll.
Jens Kjølvik kunne til tider vera hissig og uvøren i munnen, svarte presten på prekestolen og skjelte futen ut på tinget. Futen meinte endåtil at Jens burde straffast på "sin hals".
I sakefall 1626-1627 finn me:
"Jens Kjølvik for han svarte presten i predikestolen den søndag som unge Peder Kjølviks barn skulle døpes, sonet med 10 dl. Enn der han for samme sak blev stevnet til sitt hjemting hadde han med mange spotske ord overfallet fogden, hvorfor den gode manns lenherren hadde på K:o: Ma: nådigste behag tatt ham til soning med 20 dl."

Truleg var Jens gift med ei enka eller dotter i Kjølvik, ei Bårdsdotter. I ei sak på Vormestrand kallar Ragnille Bårdsdotter Helga Jensdotter si systerdotter.
I alle år Jens Olson sat i Kjølvik vart han ofte nytta som lagrettesmann. Han er avliden mellom 1630 og 1633. Han er oppført som jordeigar. I Kjølvik åtte han ingenting, men i fleire gardar elles, like bort i Sokndal i Dalane åtte han gods.
I 1633 er hans og versonen Peder sitt gods slege saman til 9 laupar smør.
Jens Kjølvik hadde berre ei dotter me kjenner namn på Helga Jensdotter. Ho vart gift med prestesonen i Vikedal Peder Pedersen.
Men det mest rimelege er at Helga Jensdotter hadde ei syster eller halvsyster som var gift med ein Knut som brukte eit mindre bruk i KjøIvik frå 1602 og utover til 1612.

På Leiranger skipreideting 13.11.1640 står det:
"Nok lot Jakob Ringe lese og påskrive et tingsvitnevelbeskreven beseglet, i sin mening at Åge Øvrebø, Tormod Jakobsen, Orm Øvrebø og Anders Støle på sin hustrus vegne har avstået all deres arverettigheter dennem kunne tilkomme etter deres fader Jakob Øvrebø, udi hvis gods dennem tilfalle kunne etter Anders Ågesen, og hvis Jens Kjølvik følger av Liva Kolls gods."

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han bodde som bruker nr 2 fra før 1591 i Kjølvik, Jelsa, Suldal. Han bygslet Kjølvik, men eide jord i flere gårder andre steder.


bilde

Jens giftet seg med Liva Olsdatter Koll, datter av Ola Eivindsen Koll, Nessa og Karen Pedersdatter. (Liva Olsdatter Koll ble født antatt ca 1530 på Nessa indre, Nedstrand, Tysvær-7 og døde ca 1606 i Kjølvik, Jelsa, Suldal.)


bilde

Jens giftet seg deretter med Nn Bårdsdatter.


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia