pil
Ola Eivindsen Koll, Nessa
(1490-1535)
Karen Pedersdatter
Jakob Koll, Indre Nessa
(1525-ca 1562)
Navn-ukjent
Ingeborg Jakobsdatter
(-ca 1633)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Peder Sjursen Flat-Hetland

2. Just Hansen Bratthetland
3. Jørgen Jakobsen Tengesdal

Ingeborg Jakobsdatter

  • Født: Nessa indre, Nedstrand, Tysvær-7
  • Ekteskap (1): Peder Sjursen Flat-Hetland
  • Ekteskap (2): Just Hansen Bratthetland
  • Ekteskap (3): Jørgen Jakobsen Tengesdal i des 1622
  • Død: ca 1633, Tengesdal, Sand, Suldal/Jelsa

punktmerke   Et annet navn for Ingeborg var Ingeborg Koll.

bilde

punktmerke  

Det har vært hevdet at Ingeborg ble født omkring 1535, noe som ikke kan være riktig hvis faren hennes ble født i tiden 1520-1530.

"Ingeborg og Peder er nemnde i tida 1588-1590 då Ingeborg Koll fekk løyve av domkapitlet i Stavanger til å skiljast frå Peder av di han ikkje hadde betra seg etter horelivnaden og i tillegg "met hug og trusell, vndsigelsz paa liffuet oc skentzord dagligenn hiemme offuerfalder hennde".
Tenestefolka hennar vitna at han mellom anna hadde forbode henne å gå til kyrkje og jaga henne ut på marka same dag som ho "gick vdj barselsenngh". Han hadde òg sagt til barna at han skulle drepa mor deira og lata att augo hennar.
Peder var ein hard mann. Folk var redde for å vitna mot han av di han då hemna seg på dei. Husmannen Henrik Monson hadde vitna mot han i lag med kona si, og etterpå hadde Peder "slagitt hanns quinde helsenn och helbrit ifraa". Tenestejenta Anna Sørensdotter hadde også vitna mot Peder, og i retten fortalde ho under tårer om korleis Peder våren etter hadde vilja voldta henne, og at ho lenge hadde gått vanfør etter basketaket.
Elen Jakobsdotter Koll er nemnt i eit dokument frå 30. mars 1598, der det stod at Just Hansson, Peder Olavsson og Orm Nilsson i Bokn på vegner av sine kvinner Karen, Elen og Ingeborg Jakobsdøtrer selde til Holger Olavsson på Lindanger, 25 famnar notstad i Yrkesvåg, som dei 3 kvinnene hadde arva etter sin sæle far Jakob Kolll.
Ingeborg gifta seg for tredje gong i romjula i 1622 med Jørgen Jakobson og flytta då til Tengesdal i Sand. Dei budde seinare på Vidvei i Suldal.
I bygdeboka for Hjelmeland-3 (Fister) vert det nemnt to barn som heitte Ola, men i bygdeboka for Finnøy står det at dette er feil. Den "yngste" av desse to Ola'ane var frå Trevland på Fogn.
Ingeborg kan berre ha hatt barn med første mannen sin."

Før hun skiftet med barna eide hun i tillegg til halve Tengesdal også jord i Ørland, Frøland, Fister, Dalva, samt i gårdene Lunde og Hoff på Jæren.


bilde

Ingeborg giftet seg med Peder Sjursen Flat-Hetland, sønn av Sjur Ormsen Fister (Nedre Fister) og Ukjent. Ekteskapet endte i skilsmisse. (Peder Sjursen Flat-Hetland ble født på Fister nedre, Hjelmeland og døde etter 1592 på Flat-Hetland, Fister, Hjelmeland.)


bilde

Ingeborg giftet seg deretter med Just Hansen Bratthetland. (Just Hansen Bratthetland døde ca 1621 på Bratt-Hetland, Fister, Hjelmeland.)


bilde

Ingeborg giftet seg deretter med Jørgen Jakobsen Tengesdal i des 1622. (Jørgen Jakobsen Tengesdal døde ca 1644 på Tengesdal, Sand, Suldal/Jelsa.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia