prest Nils Hansen Bugge, Etne
(ca 1545-1612)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Navn-ukjent

prest Nils Hansen Bugge, Etne

  • Født: ca 1545, Randers, Danmark
  • Ekteskap: Navn-ukjent
  • Død: 1612, Etne prestegård (Enge), Hordaland i en alder av omkring 67 år

punktmerke   Et annet navn for Nils var Nils Pedersen Bugge.

bilde

punktmerke  

Han var sogneprest i Etne.
I Norsk Prestehistorie står Nils Pedersen oppført som sogneprest i 1578 og Nils Hansen Bugge sogneprest 1603-1613. I Etne-soga hevdes det at disse må være samme person.
Nils Bugge nedstammet trolig fra den danske adelsætten Bugge, men han var selv sønn til en vanlig byborger i Randers.
Han var ferdig med sitt teologiske studium i 1570 og reiste til Norge og ble kapellan i Fana. I sin "Bergens Kapitelsbog" forteller Absalon Pedersen Beyer under datoen 22. september 1570: "Paa denne dag wart Nils Bugge, Maans Buggis broder, som er fogit i Nordhordelandt, ordinerit til capellan at tiene her Peder til Fana."
Før 1678 må han ha kommet til Etne
Til sogneprestembedet hørte prestegarden Enge, som var en av de beste gårdene i bygda. Dessuten hadde han inntekter fra de mange gårdene som kirken eide i området samt tiender fra bygdefolket.
Som så mange andre prester på den tiden la Nils Bugge seg opp en betydelig personlig formue. Men han bidro også med penger til veldedige formål. I 1606 gav han 200 riksdaler "til "fattige Personer udi den latinske Skole, som ligger til Domkirken i Bergen, til Hjælp til deres Underholdning".
Etne-soga regner med at Nils Bugge døde tidlig på våren 1612 etter 35 års tjeneste i bygda. De siste årene, kanskje fra 1602, hadde han hatt sin eldste sønn Hans som hjelpeprest, og det ble han som overtok sogneprestembedet etter faren.
I tillegg til sønnen Hans og døtrene Birgitte og Sara har Nils Bugge også vært oppført med barna Kristen, Mette, Tomas og Amund, men Etne-soga mener at disse er høyst usikre.


bilde

Nils giftet seg med Navn-ukjent.


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia