Klaus Lindland
(-før 1600)
Kirsten Pedersdatter ?
(ca 1545-)
Børge Torgrimsen Birkeland
(ca 1550-)
Ingjerd Tolleivsdatter
(ca 1550-)
Kristoffer Klausen Birkeland
(ca 1575-ca 1620)
Mette Børgesdatter
(ca 1575-ca 1630)

Børge Kristoffersen Aubø
(ca 1600-1668)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Birgitte Fartegnsdatter Valen

Børge Kristoffersen Aubø

  • Født: ca 1600, Birkeland, Feda, Vest-Agder
  • Ekteskap: Birgitte Fartegnsdatter Valen ca 1642
  • Død: aug 1668, Aubø, Finnøy (Sjernarøy) i en alder av omkring 68 år
  • Begravet: Sjernarøy kirke

punktmerke   Et annet navn for Børge var Børe / Berge Kristoffersen.

bilde

punktmerke  

*Børge Kristofferson Aubø er et kjent navn for alle som har arbeidet med Ryfylke-ætter. Han var en markant person i Ryfylke på midten av 1600-tallet. Han hadde 8 barn med 55 (?) barnebarn, og har idag sannsynligvis et firesifret antall etterkommere i Ryfylke. Blant de mer kjente etterkommerne er Bergesen-slekten, tidligere stortingsrepresentant Berge Furre (Berge-navnet kommer i begge tilfellene fra Børge Kristoffersen).
Børge var fra gården Birkeland i Feda sogn. Man kjenner lite til faren - Kristoffer Birkeland - som døde mens barna var små. Moren Mette ble gift igjen med Tore Besseson, som forsvant (druknet sannsynligvis) i Ryfylke under et gjestebud på Kåda i 1633, hos Børges bror, Klaus.
Børge kom til Ryfylke sammen med denne broren Klaus - i hvertfall så tidlig som i 1623. De jobbet begge som tjenestemenn for futen i Rogaland, som kjente de to brødrene fra den tiden han var fut i Lista len.Børge sluttet i futens tjeneste i 1628, og flyttet da til Sauda. Han tok borgerskap i Stavanger, sannsynligvis så tidlig som i 1633 for å kunne drive handel.
Etter å ha giftet seg med Birgitte ca 1642, bygslet han Aubø-gården av kongen i 1645. I 1657 eide han hele gården. Han ble boende der til han døde, og var i mange år kirkeverge.
Børge hadde mye gods rundt omkring og var en av de største jordeierne i Ryfylke. Han hadde bl.a. mye jord i Suldal og drev tømmerhandel fra skogene der. I 1660 er han oppført med gods i 14 gårder.
Både han og kona Birgitte ble gravlagt under gulvet i Sjernarøy kirke. Alle de åtte barna deres ble giftet inn i velstandsætter i Ryfylke.
I futeregnskapet for Sauda skiprede 1642-1643 er Børge oppført med en bot på 4 riksdaler fordi "Børge Wanduigs quinde kom lijdit fortillig". Det betyr at første barnet hans må ha vært født mellom 1. mai 1642 og 1. mai 1643. De må da ha giftet seg en gang mellom høsten 1641 og høsten 1642. Det synes i alle fall klart at de giftet seg mens de fortsatt bodde på Vanvik.
Se: Ætt og Heim 1968 s.9 "Børge Kristoffersson på Aubø og ætti hans" av Asgaut Steinnes

punktmerke  Dødsnotater:

Den 14. august 1668 innførte Stavanger domkirke i sitt regnskap en utgift på 1 riksdaler for "liigklæde til salige Børres lig på Ubøe".
Både han og kona Birgitte ble gravlagt under golvet i Sjernarøy kirke.

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han bodde i 1631 i Vanvik, Sand, Suldal. Ifølge skattemanntallet var han tjener i Vanvik i Hylsfjorden, sannsynligvis hos Hadle Vanvik, som var lensmann i Sauda skiprede i årene 1635-1643.

• Han bodde også i 1643 i Vanvik, Sand, Suldal. Han måtte da betale bot fordi kona hadde fått barn altfor tidlig etter giftermålet.
Han flyttet trolig til Aubø i 1645.

• Han hadde hele gården på Aubø, Finnøy (Sjernarøy) i 1646. Han bygslet Aubø fra 1646 og kjøpte den ene halvparten av gården senest i 1648 av Aksel Mowat. I 1651 makeskiftet han jord i Førland i Suldal og Helland i Sand mot å få den andre halvparten av Aubø, som kongen eide.

• Han hadde hele gården (bruker nr 8) på Talgje, Nord-Talgje, Finnøy (Sjernarøy) fra 1653 til 1655. Han fikk pantebrev på halvparten av Talgje i 1653. To år senere fikk han pant i den andre halvparten. Disse pantebrevene ble aldri innløst, og Børge ble således eier av gården.

• Han finnes i folketellingen i 1664 på Aubø, Finnøy (Sjernarøy). Børge Christophersen er ført i manntallet som 64 år gammel og bruker hele gården "Vbbøe".

• Det ble skiftet etter ham den 15 feb 1669 på Aubø, Finnøy (Sjernarøy). Boet var på 1.169 riksdaler netto. Han eide jordegods i 14 gårder da han døde. De største eiendommene var Aubø og Talgje, der han eide hele gårdene.


bilde

Børge giftet seg med Birgitte Fartegnsdatter Valen, datter av Fartegn Olavsen Valen og Sissel Jakobsdatter, ca 1642. (Birgitte Fartegnsdatter Valen ble født ca 1610 på Valen (Valo), Eid, Kvinnherad (Fjelberg), døde ca 1689 på Aubø, Finnøy (Sjernarøy) og ble begravet i Sjernarøy kirke.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia