Ola Sandersen Vik
(ca 1609-ca 1689)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Marta Sørensdatter
2. Eli Olsdatter

3. Marta Toresdatter

Ola Sandersen Vik

  • Født: ca 1609
  • Ekteskap (1): Marta Sørensdatter
  • Ekteskap (2): Eli Olsdatter
  • Ekteskap (3): Marta Toresdatter
  • Død: ca 1689, Vik, Nedstrand, Tysvær-6 i en alder av omkring 80 år

punktmerke   Et annet navn for Ola var Ole Vik.

bilde

punktmerke  

Man vet ikke hvor han kom fra, men farsnavnet kan tyde på at han eller faren kom fra Skottland. Det var mange skotter som flyttet til Stavanger og til bygdene i Ryfylke på 1600-tallet. De slo seg opp som handelsmenn, skipsredere og bønder. Det var særlig tømmer og trelast som bidro til de nære handelsforbindelsene mellom Skottland og Ryfylke.
Ola Sandersen hadde borgerskap allerede fra 1645, og drev som handelsmann med bosted på Nedstrand (Strannå). Han drev sagbrukene på Baustad og Sandsgård og bygget opp saga på Vik i 1680-årene. Han var en av de rikeste og mest aktive mennene i Nedstrand på 1600-tallet. Dessuten ble han i sitt andre ekteskap gift med datteren til en annen av de rikeste mennene i Nedstrand, Ola Ellefsen på Baustad.
Han eide jord bl.a. i Vik i Nedstrand, Tysvær i Tysvær, Veila i Sand, Hetland i Nedstrand, Musland i Nedstrand og Litle Bjelland i Nedstrand.
I sine velmaktsdager bekostet Ola og hans første kone den store ombyggingen av kirken på Hinderå, som ble ferdig i 1656. Over kordøra stod innskriften: "Denne kirke lod Ola S.S. og Marte S.D. bygge og forbædre Anno 1656". Han ligger begravd i kirken.
I 1666 bodde han ved siden av tollbua på Strannå. Da tollbua ble ranet og flere hus satt i brann det året, tok sjørøverne med seg hele formuen til Ola Sandersen, står det å lese i tingboka.
Etter hvert fikk Ola Sandersen økonomiske problemer. Da den andre kona hans døde i 1680, var det 153 riksdaler i boet, mens gjelden var på hele 1.850 riksdaler, og da han og den tredje kona hans døde i 1689, var det heller ikke nok midler til å dekke kreditorene. Vik var pantsatt, og gården gikk ut av familien, men sønnen Ola og svigersønnen Knut Asgautsen bygslet hver sin halvpart av den nye eieren..
(Bbok Tysvær-6+7)

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han bodde i hush nr 199 fra 1641 til 1642 på Nedstrand strandsted, Tysvær-7.

• Han hadde hele gården på Kaggestad, Nedstrand, Tysvær-7 fra 1645 til 1666. Han overtok nok på Kaggestad etter at han giftet seg med datteren der, Marta. Han er nevnt som bruker på Kaggestad i 1645, 1647, 1649, 1664 og 1666, men han drev neppe gården selv og bodde der nok heller ikke. Martas bror Osmund kan ha drevet gården for ham.
Det var konas farfar (og kanskje også far) som hadde ryddet Kaggestad et halvt århundre tidligere, etter at gården hadde ligget øde siden Svartedauen.
Han er nevnt siste gang som bruker på Kaggestad i 1666, et par etter at hans første kone døde.

• Han hadde hele gården på Sandsgård (Sand), Nedstrand, Tysvær-7 fra 1661 til 1672. Han er nevnt som bruker der i 1661, 1664, 1666 og i 1672.
Eieren av Sandsgård, enken etter Ryfylke-fogden Laurits Rasch, pantsatte gården til Ola i 1656 for 600 riksdaler.
Ola lånte penger av sogneprest Simon Ellingsen, som fikk pantebrev på gården i 1668. I 1673 solgte han gården til fogden Nils Kristensen Sandborg, som bosatte seg der.

• Han finnes i folketellingen fra 1664 til 1666 i Nedstrand. Han er ført i manntallene både i 1664 og 1666 som bruker av både Kaggestad og Sand (Sandsgård). Olluff Zandersen omtales som borger i Staffvanger og er nevnt som 56 år i 1666..

• Han hadde hele gården på Vik, Nedstrand, Tysvær-6 fra 1664 til 1689. Han kjøpte gården av tollforvalteren i Bergen, Herman Garman, i 1664. Fire år senere pantsatte han Vik til sorenskriver Mikkel Nilsen for 280 riksdaler. Ola bodde på Strannå og bygslet bort gården til Jakob Knutsen, Knut Jakobsen og Tollak Olsen før han selv flyttet inn på Vik ca 1680. Han ble boende der til han døde.

• Det ble skiftet etter ham den 29 jul 1689. Det var mye gjeld i boet. Gården og rett til halve makrellfisket som tilhørte Vik, gikk til Jørgen Tomassen. I skiftet ble det bl-a- registrert 2 hester, 1 ku, 1 kvige, 2 ungnaut, 8 sauer, 1 vær, 1 gimmer, 4 geiter, og 1 lam. I boet inngikk også halvannen sjøbod, 1 seksæring, 1 færing, kvernhus på Vik, sagredskap til saga på Musland, mange tinntallerkener og tinnfat, samt et rikt utvalg av klær.
Når all gjeld var dekket, ble det ingenting igjen å fordele på barna.


bilde

Ola giftet seg med Marta Sørensdatter, datter av Søren Pedersen Kaggestad og Ukjent. (Marta Sørensdatter ble født på Kaggestad, Nedstrand, Tysvær-7 og døde ca 1662 på Vik, Nedstrand, Tysvær-6.)


bilde

Ola giftet seg deretter med Eli Olsdatter, datter av lensmann Ola Ellefsen Baustad og Eli Holgersdatter. (Eli Olsdatter ble født på Baustad, Nedstrand, Tysvær-7 og døde i 1680 på Vik, Nedstrand, Tysvær-6.)


bilde

Ola giftet seg deretter med Marta Toresdatter. (Marta Toresdatter døde i 1689 på Vik, Nedstrand, Tysvær-6.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia