Tore Andersen Spanne
(1604/1609-etter 1664)
Elias Toresen Hauge
(ca 1640-1722)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
Birgitte Gunnarsdatter Hauge

Elias Toresen Hauge

  • Født: ca 1640, Spanne, Torvastad
  • Ekteskap: Birgitte Gunnarsdatter Hauge ca 1670
  • Død: 1722, Haugå nedre, Torvastad i en alder av omkring 82 år
bilde

punktmerke  Hendelser

• Han hadde bruk nr 3 på Haugå nedre, Torvastad fra ca. 1673 til 1723. Han kom til Nedre Haugå og overtok bnr 3 da han giftet seg med Birgitte, datteren på gården. Faren hennes var død noen år tidligere, og det var nå stefaren som styrte bruket. Birgittes farfar hadde eid halvparten av Nedre Haugå, og hun var selv arveberettiget til noe jord.
Etter å ha vært bruker i ca 25 år, får han den 14. oktober 1698 kjøpt en rekke forskjellige eierandeler, slik at han nå satt som selveier på halve gården, slik konas farfar hadde gjort tidligere. Skjøtet er utferdiget til "erlig og forstandig mand" Elias Toresen, og spesifiserer at "alt beliggende i denne gaard og jord Nere Hauge med bøksel og herligheder, være sig med ager og eng, fiskevand og fægang, torv og gress og lyngslette, vått og tørt til fjelds og fjære, inden- og udengjerds ... skal efter denne dag tilhøre Elias Torsen Nere Hauge, hans hustru og børn og arvinger til evindelig odel og eiendom".
Etter matrikkelen i 1723 kunne Elias så 7,5 tønner korn og høste 36 tønner, og han kunne fø 2 hester, 7 kyr og 2 sauer.
Elias var kirkeverge i Torvastad i noen år.
Da Elias døde, fikk sønnen Truls 2/3 av bruket og sønnen Tore 1/3.

• Han finnes i folketellingen i 1701 på Haugå nedre, Torvastad. Han er den ene av fem brukere på gården Nedre Howe og er ført i manntallet som 61 år gammel. Han har 4 sønner i alderen 3-26 år.

• Han er nevnt i 1701 som prestens medhjelper (klokker).

• Han finnes i Sjømilitært manntall den 4 feb 1707 på Haugå nedre, Torvastad. Han bruker halve gården Nedre Houge og er ført som 67 år gammel, f. Torvestad. Han har nå tre sønner, Truels 22, Tore 15 og Hans 8 år, alle født på Nedre Houge.


bilde

Elias giftet seg med Birgitte Gunnarsdatter Hauge, datter av Gunnar Olsen Hauge og Birgitta Helgesdatter, ca 1670. (Birgitte Gunnarsdatter Hauge ble født ca 1650 på Haugå nedre, Torvastad.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia