pil pil pil
prest Rasmus Olsen, Rennesøy
(1549-1616)
Katrine Johannesdatter
(1581/1584-ca 1660)
lensmann Jon Villumsen Raunes
(ca 1590-ca 1662)
Magdalena Larsdatter
(ca 1606-ca 1673)
lensmann Daniel Rasmussen Hapnes
(ca 1614-1667)
Malena Jonsdatter
(ca 1625-etter 1687)
Daniel Danielsen Trosnevåg
(ca 1658-ca 1734)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Berit Olsdatter

2. Kristina Esaiasdatter Bugge

Daniel Danielsen Trosnevåg

  • Født: ca 1658, Hapnes, Vikedal, Tysvær-7
  • Ekteskap (1): Berit Olsdatter ca 1685 i Bokn
  • Ekteskap (2): Kristina Esaiasdatter Bugge ca 1705 i Bokn
  • Død: ca 1734, Trosnavåg, Bokn i en alder av omkring 76 år
bilde

punktmerke  

Han er registrert som 4 år i 1666 - samme som broren Lars.
Daniel kom fra en meget velstående familie. Han vokste opp på Fosen i Avaldsnes til moren hans i 1683 fant ut at enken på Trosnavåg i Bokn kunne være et høvelig gifte for ham. Trosnavåg var meget attraktiv som gård å gifte seg til for rikfolk - neppe på grunn av gårdsdriften, men på grunn av de rike sildeforekomstene. Trosnavågen like utenfor stuevinduene ble regnet som en av Rogalands beste sildevåger, og når fisket slo til, kunne grunneieren innkassere betydelige land-lotter.
Daniel var 21 år og ca 12 år yngre enn Berit, som var 33 år og enke. Så det er ikke sikkert at det bare var romantikk som lå bak koblingen. De fikk fire barn, og som tradisjonen var, kalte de den eldste Nils etter Berits første mann. (Nils er blitt kjent som "Tordenskjolds matros" på grunn av den detaljerte dagboken han skrev da han stod under selveste Tordenskjolds kommando i den store nordiske krigen som startet i 1709). (Se BbB s.915)
Da Guttorm Larsen (Daniels kones svigerfar) døde i 1687, løste Daniel ut de øvrige arvingene og overtok Trosnavåg som eneeier. Etterkommerne deres bor fremdeles på gården i år 2000, og Daniel-navnet har vært i bruk hele tiden.
Daniel nøt stor tillit blant folk og ble litt av en bygdehøvding i Bokn. Han møtte fast som lagrettemann, og allerede fra 1685 ble han valgt til kirkeverge. Samme året rev han ned den gamle kirken og stilte som lån halvparten av det den nye kostet, og det tok 27 år før han hadde fått tilbake hele beløpet, som tilsvarte det dobbelte av formuen til en gjennomsnitts bonde på den tiden. Han ga nytt alterklede til kirken i 1716, og tre år senere donerte han den seksarmede lysekronen som fortsatt henger i kirken.
I 1724 gikk Daniel og broren Jon Årvik i Tysvær sammen om å kjøpe alle de fire kirkene i Skudenes prestegjeld (Falnes, Åkra, Ferkingstad og Bokn) på auksjon. Daniel kjøpte kirkene i Bokn og Ferkingstad, Jone kjøpte kirkene i Åkra og Falnes. De betalte til sammen 155 daler for de fire kirkene. Til sammenligning hadde det kostet 90 daler å bygge den ene av dem, i Bokn, omkring 40 år tidligere.
Daniel fungerte ellers som bank for bygdefolket, og han drev med sildesalting og hadde mølle. Han hadde også inntekter fra fiske, fraktfart og landlott fra vågen utenfor når sildefisket var godt.
Da Daniels første hustru døde i 1704, gikk ikke Daniel enkemann lenge. Han var rik og høyt respektert og giftet seg på ny med Christina Bugge, enke etter sognepresten i Valle i Telemark.
Da han døde i 1734 i en alder av 72 år, etterlot han seg en formue på 275 riksdaler til kona og barna fra første ekteskap.
(Kilde: Bokn - Gard og ætt)
(Se mer om etterslekten hans i Ætt og Heim 1965, Nils Trosner)
(Også nevnt av Jåthun i Ætt og Heim 1971 s. 105)

bilde

punktmerke  Hendelser

• Han hadde hele gården på Trosnavåg, Bokn fra 1684 til 1734.

• Han er nevnt fra 1701 til 1718 på Sunnaland, Bokn, med eierparter i gården. Han kjøpte en tredel av gården i 1701, men drev den ikke selv. I 1710 kjøpte han det meste av det resterende. Fra da av overtok han driften av gården, men uten å bosette seg der. Han ble boende på Trosnavåg.

• Han finnes i folketellingen i 1701 på Trosnavåg, Bokn. Han er enebruker på gården og er ført som 42 år gammel. Han har sønnene Daniel 12 og Rasmus 10 år.

• Han finnes i Sjømilitært manntall den 24 jan 1707 på Trosnavåg, Bokn. Han bruker hele gården Trosnevog og er ført som 48 år gammel. Han har sønnene Daniel, 22 år, og Rasmus, 20 år.
Han står oppført som født i Hinderaae sogn (Nedstrand). Dette må være feil; tvillingbroren står født i Vikedal sogn.

• Det ble skiftet etter ham den 19 mai 1734 på Trosnavåg, Bokn. Boet hadde en formue på netto 274¾ riksdaler med bl.a. jordegods i gårdene Trosnevog og Søndeland taksert til 66 riksdaler, samt Buchen og Falnæs anneks-kirker i Falnæs Præstegiæld taksert til 60 riksdaler.
Arvinger var enken Matrone Christina Bugge, sønnen Daniel Danielsen Trosnevog og sønnen Rasmus Danielsen Søndeland.
(Sønnen Niels Trosner ("Tordenskiolds soldat") er ikke nevnt i skifet. Han var da død og hadde sannsynligvis ingen livsarvinger).


bilde

Daniel giftet seg med Berit Olsdatter, datter av Ola Eriksen Norheim og Torborg Reidarsdatter, ca 1685 i Bokn. (Berit Olsdatter ble født ca 1650 på Norheim, Kyrkjøy, Finnøy (Sjernarøy) og døde i 1704 på Trosnavåg, Bokn.)


bilde

Daniel giftet seg deretter med Kristina Esaiasdatter Bugge, datter av prest Esaias Hansen Bugge, Valle og Ukjent, ca 1705 i Bokn. (Kristina Esaiasdatter Bugge ble født ca 1665 og døde i 1741.)


bilde

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23 sep 2017 med Legacy 7.5 fra Millennia